Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten of de toepassing van gepubliceerde informatie in een specifiek geval.